podstawowe parametry kotłów wodnych
SWD
200
SWD
350
SWD
600
SWD
750
SWD
950
SWD
1200
SWD
1600
SWD
2000
Moc znamionowa kotła [kW] 200 350 600 750 950 1200 1600 2000
Powierzchnia ogrzewalna [m2] 9,6 16,8 32 41 53 62 83 101
Max. ciśnienie robocze [bar] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Max. temperatura pracy [ºC] 100 100 100 100 100 100 100 100
Temperatura spalin wlotowych
do kotła odzysknicowego [°C]
1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Przepływ spalin [nm3/s] 0,21 0,38 0,7 0,8 1 1,3 1,7 2,1
Wymagany ciąg w dymnicy [Pa] 300 320 350 350 350 360 370 400
Pojemność wodna kotła [m3] 1,5 2,0 3,4 4,2 5,4 5,7 5,9 6,6
Masa kotła bez podpaleniska [kg] 1900 2500 3300 4500 4900 5300 5700 6900