dane techniczne kotłowni
  Dane techniczne zespołu do spalania grzewczego:
 • wysoka sprawność urządzenia sięgająca 85 – 88%,
 • szeroki zakres spalanych odpadów drzewnych o wilgotności do 60%,
 • szerokie zastosowanie w branży drzewnej mianowicie tartaki, fabryki mebli i ogrzewania trocinami osiedli miejskich i wiejskich,
 • bardzo solidnie wykonana wymurówka paleniska składającego się z trzech warstw cegły, przy czym cegła szamotowa jest o grubości 230 mm o odporności ogniowej 1360°C pozwalająca na spalanie paliwa o różnej wilgotności,
 • stosowany kocioł wodny trójciagowy przy wylocie spalin posiada temperaturę 190°C,
 • automatyczne otwarcie zaworu przeciwpożarowego i termozaworu czyni urządzenie bardzo bezpiecznym.
  Szafa sterownicza wyposażona jest w stosowanie pozwalające na kontrolę i regulacje urządzeniami. Sterowanie połączone jest z obwodami kontrolno-regulacyjnymi:
 • temperatura wody na wylocie z kotła,
 • optymalne podciśnienie w komorze spalania,
 • alarmy w przypadku braku paliwa i awarii,
 • czujnik ograniczający temp. paleniska.