ogólny opis działania kotłowni

Z napełnionego odpadami drzewnymi zbiornika (trociną, zrębkami, pyłami) materiał – paliwo zostaje automatycznie wygarniane hydraulicznymi wygarniaczami a następnie transportowane przenośnikiem zgarniakowym typ „S” i przenośnikiem ślimakowym do zbiornika przypaleniskowego.

System podający uruchamiany jest za pomocą czujników zamontowanych na zbiorniku przypaleniskowym. Ze zbiornika przypaleniskowego paliwo zostaje cyklicznie dostarczane do paleniska. W palenisku wyposażonym w ruszt stały i koryto wypiętrzające znajduje się układ górnego i dolnego nadmuchu powietrza atmosferycznego poprzez zainstalowane wentylatory. W palenisku zachodzi proces spalania, a następnie w kotle napełnionym wodą uzdatnioną następuje odzyskiwanie powstałej energii cieplnej. Gaz powstały podczas spalania poprzez kocioł trójciągowy, odpylacz cyklonowy pyłów, wentylator spalin jest odprowadzony do komina.

W wyżej opisanym systemie zastosowano innowacyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji paleniska do spalania trocin do spalania paliwa stałego (szczególności trociny mokrej) oraz zbiornika przypaleniskowego trocin.

Rozwiązania te zostały zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie.