informacje ogólne

JAR-DREW jest jednym z niewielu producentów zespołów do spalania trocin w Polsce. Firma specjalizuje się w budowie automatycznych jednostek grzewczych bezobsługowych o mocy od 200 kW do 2000 kW oraz produkcją urządzeń towarzyszących w/w jednostkom spalającym, a mianowicie: podłóg hydraulicznych w silosach trocin, przenośników ślimakowych, zgarniakowych oraz odprowadzenia spalin do komina. Nasze wyroby charakteryzują się bezawaryjnością co wynika z doskonale opracowanego systemu automatycznego sterowania. Kotłownia do spalania odpadów poprodukcyjnych tj. trocin i zrębków składa się z czterech podstawowych elementów:

1. Jednostki grzewczej oznaczonej symbolem SWD ze zbiornikiem przypaleniskowym o poj. ~ 1,0 m³,


2. Systemu podawczego trocin składającego się z:

  • hydraulicznej podłogi w postaci wygarniaczy z zasilaczem hydraulicznym i instalacją elektryczną,
  • przenośnika zgarniakowego typ „S” podającego paliwo na odpowiednią wysokość,
  • przenośnika ślimakowego podającego paliwo do zbiornika przypaleniskowego.

3. Systemu odprowadzania spalin składającego się z:

  • odpylacza cyklonowego do pyłów,
  • wentylatora spalin z silnikiem przystosowanym do falownika,
  • kanałów spalin wykonanych z blachy czarnej z izolacją termiczną.

4. Komina ocieplanego wykonanego z blachy kwasoodpornej z konstrukcją stalową wsporczą.